Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s těmito obchodními podmínkami. Záležitosti jimi neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s těmito podmínkami vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu je předá v textové podobě. Tyto podmínky jsou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 1. 2014.

1. PROVOZOVATEL (zde rovněž dodavatel, prodávající)

Mgr.Libuše Labutová

LIBTEXTupadly 20

33901 Klatovy

IČ: 40519376
DIČ: CZ-5761241926

Tel.: 776 872 112 (od 9 do 16 h)
E-mail: info@libtex.cz

Firma podniká podle Živnostenského listu číslo  vydaného Městkým úřadem v Klatovech, Obecní živnostenský úřad, nám.Míru 62, 33901 Klatovy pod značkou č.j. ŽO/34/14 vydaném 3.1.2014 /vznik oprávnění 29.9.1992/.

Provozovatel prodává zákazníkům textilní výrobky.

2. ZÁKAZNÍK (zde rovněž kupující)

Je osoba, která vstupuje do obchodního vztahu s provozovatelem tím, že závazně objedná zboží nabízené v elektronickém obchodě.

Při objednání nebo registraci ve svém zájmu uvede přesné a pravdivé údaje.

3. NABÍDKA A OBJEDNÁVKA

Nabídka zboží zveřejněná v internetovém obchodě je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Nabídka je odvolatelná, zejména z důvodů vyčerpání zásob. Přijetí návrhu (dále také „objednávka“) je učiněno kupujícím ve formě interaktivního vyplnění objednávkového formuláře na příslušných webových stránkách, kde kupující udává zejména identifikační údaje kupujícího, druh zboží, zvolené dostupné balení, počet balení, místo určení, kupní cenu zboží a souhlas s Obchodními podmínkami. Objednávka je závazná odesláním akceptace nabídky prostřednictvím webových stránek na adrese http://www.libtex.cz. Kupující je prodávajícím o přijetí objednávky informován elektronickou poštou, telefonicky či písemně.

V případě, že objednané zboží v požadovaném objemu prodávající nemá na skladě, bude o této skutečnosti kupující vyrozuměn. Pokud nedojde k dohodě o dodání alternativního zboží, je prodávající oprávněn nabídku zboží odvolat.

Objednávka obsahuje zboží, které si zákazník vybral na stránkách e shopu za účelem koupě. Dále objednávka obsahuje informace o zboží a jeho parametrech (velikost, barva), cenu za zboží. Součástí objednávky je v závislosti na vybraném způsobu úhrady a doručení také cena za platební styk a doručení.

Všechny objednávky jsou považovány za závazné. Před dokončením objednávky je zákazník vyzván, aby potvrdil, že se seznámil s pravidly obchodu a že s nimi souhlasí. To znamená, že se seznámil s obchodními podmínkami, možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a ustanovením o ochraně osobních údajů.

Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou zákazníkovi, kde má zákazník možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů a pokud v objednávce z nějakého důvodu nalezne chybu, neprodleně nás kontaktuje.

Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka kontaktovat pro ověření objednávky, např. pokud se jedná o vyšší hodnotu objednávky nebo shledá-li v objednávce nějaké nepřesné či chybějící údaje.

Zákazník je při platbě předem informován e-mailovou zprávou o přijaté platbě. Zákazník je informován e-mailovou zprávou o expedici zboží.

4. PLATBY

 • převodem z Vašeho účtu na náš účet
 • složením peněz v hotovosti na přepážce kterékoliv banky
 • Vyčkejte pokynů k platbě mailem /po připravení zboží dle objednávky/
 • Bankovní spojení
  Č.ú: 35-8035060237/0100  Neplaťe, dokud nezašleme pokyny k platbě
  (POUZE ČR)

Zboží běžně expedujeme do druhého pracovního dne od připsání platby na náš účet, při větším množství objednávek  expedujeme zboží do tří pracovních dnů. Můžete nás kontaktovat mailem či telefonicky. Telefonujte v pracovní dny  od 9 do 16 h.

5. DORUČENÍ

 • Dobírka - zboží zaplatíte poštovnímu doručovateli  při převzetí nebo na přepážce vaší pošty nebo platební kartou či hotově na přepážce Balíkovny
 • Výhrada vlastnického práva: Zboží je až do úplného zaplacení kupní ceny majetkem prodávajícího.

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu a náklady na odeslání, a to buď platbou předem bankovním převodem na účet prodávajícího, nebo platbou při převzetí předmětu prodeje (na dobírku), případně v hotovosti při osobním odběru v provozovně prodávajícího pod adresou prodávajícího. Kupující si volí způsob placení kupní ceny při uzavírání kupní smlouvy. Prodávající si však vyhrazuje právo požadovat zaplacení kupní ceny předem v případě, že předmět prodeje tvoří větší množství zboží.

 Náklady na odeslání jsou splatné spolu s kupní cenou a stejným způsobem. Kupující obdrží daňový doklad s vyúčtováním kupní ceny a nákladů na odeslání spolu s předmětem prodeje.

V případě, že kupujícím je placena kupní cena a náklady na odeslání předem, tedy bankovním převodem, považuje se kupní cena a náklady na odeslání za zaplacené v okamžiku, kdy je příslušná finanční částka připsána na bankovní účet prodávajícího. Pokud nejsou kupní cena a náklady na odeslání zaplaceny do 14 dnů ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.

Pokud jsou kupní cena a náklady na odeslání placeny při převzetí předmětu prodeje, je kupující povinen uhradit kupní cenu a náklady na odeslání v hotovosti dopravci zajišťujícímu přepravu předmětu prodeje pro kupujícího. Nezaplatí-li kupující kupní cenu a náklady na odeslání při převzetí předmětu prodeje, může prodávající nebo dopravce zajišťující přepravu předmětu prodeje pro kupujícího odmítnout předat předmět prodeje kupujícímu a prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. V tomto případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady na odeslání ve výši sjednané v kupní smlouvě, a to do 14 dnů ode dne, kdy mu nebyl předmět prodeje předán z důvodu nezaplacení kupní ceny nebo nákladů na odeslání.

 

Platba bankovním převodem  na účet 35-8035060237/0100

Jako variabilní symbol použijte číslo objednávky /bez LTN / Budete vyzváni k platbě až  bude objednané zboží připravené k expedici. Po připsání částky na náš účet zboží do 2 pracovních dnů  vyexpedujeme a budete o tom informováni mailem.

U obyčejného balíku účtujeme expediční náklady 59,-Kč

Při vyzvednutí balíku v Balíkovně účtujeme 55,-Kč

Při odeslání balíku NP-na poštu účtujeme 89,-Kč (zásilka je uložena na vaší poště)

Při odeslání balíku DR-do ruky účtujeme   89,-Kč

Při doručení na adresu a nákupu nad 1990,-Kč je dopravné zdarma!

U balíku na poštu NP je  zásilka je uložena na vaší poště. Je nutno si ověřit, zda tuto službu vaše pošta zaručeje. Pošta písemně oznámí formou SMS, že je balík připravený k vyzvednutí.

 

Dobírka

Zboží vám doručíme prostřednictvím České pošty:

Peníze za zboží se platí při převzetí zboží poštovnímu doručovateli, na poště nebo na přepážce Balíkovny (zde je možné platit hotově nebo platební kartou).

Při doručení na adresu účtujeme expediční náklady 89,-Kč

Při vyzvednutí balíku v Balíkovně české pošty účtujeme 75,-Kč

Při odeslání balíku NP-na poštu účtujeme 119,-Kč

Při odeslání balíku DR-do ruky  účtujeme  129,-Kč

P doručení na adresu a nákupu nad 1990,-Kč je dopravné jen 59,-Kč.

U balíku na poštu NP je zásilka je uložena na vaší poště. Je nutno si zjistit předem, zda vaše pošta službu NP provozuje. Pošta písemně oznámí formou SMS, že je balík připravený k vyzvednutí.

 

6. DODACÍ PODMÍNKY

 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce, jako adresa pro doručení. Zásilky jsou odesílány prostřednictvím České pošty,
 • Zboží expedujeme  do tří dnů od obdržení objednávky, pokud je zboží k dispozici.
 • Při zvoleném způsobu platby předem na účet, expedujeme do 2  pracovních dnů od připsání částky na náš účet.
 • V listopadu a v prosinci expedujeme do 3 až 5 pracovních dnů od připsání částky na náš účet.
 • Jestliže došlo při přepravě k zjevnému poškození zboží dopravcem (např. poškozený obal …) zákazník nemusí takovou zásilku od přepravce převzít.
 • Informujte nás o reklamaci telefonicky a pak i mailem nebo písemně.
 • Zboží zašlete jako doporučený dopis nebo obyčejný balík na naši adresu.
 • Do zásilky uveďte důvod reklamace. Pokud jste prováděli nákup bez registrace, přiložte kopii daňového dokladu. Uveďte prosím také číslo Vašeho bankovního účtu pro případ vrácení peněz za zboží.
 • V žádném případě neposílejte zboží zpět na dobírku.
 • Prodávající splní svou povinnost dodat zboží kupujícímu v okamžiku, kdy zboží dopravce předá kupujícímu.
 • Doručované zboží je kupující povinnen převzít na adrese jím uvedené. Pokud kupující řádně dodané zboží nepřevezme, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. V případě nepřevzetí zboží je toto považováno za porušení smluvních Obchodních podmínek kupujícím, a prodávající nenese za případně vzniklou škodu žádnou odpovědnost.
 • Prodávající může dodat zboží kupujícímu nejpozději do 14 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy a v případě, že je kupní cena placena bankovním převodem, pak ve stejné lhůtě, počítané ode dne, kdy úplná platba kupní ceny a nákladů na odeslání byla připsána na účet prodávajícího.
 • Kupujícímu doporučujeme  při přebírání zboží od dopravce provádějícího přepravu zboží do místa určení zkontrolovat si neporušenost obalu zboží s tím, že pokud při kontrole zjistí, že obal je porušen nebo zásilka obsahující zboží je jinak poškozena nebo zdeformována, nesmí zásilku obsahující zboží převzít a je povinen prodávajícího neprodleně informovat o důvodech, proč zboží nepřevzal. V případě převzetí takové zásilky je vhodné s dopravcem sepsat protokol o poškození zásilky. Prodávající je oprávněn dodat kupujícímu náhradní plnění do 30 dnů ode dne, kdy bylo kupujícím oprávněně odmítnuto převzetí předmětu prodeje. V případě, že zásilka obsahující zboží nevykazuje žádné znaky vnějšího poškození nebo deformace, avšak po převzetí zásilky kontrolou předmětu prodeje kupující zjistí, že předmět prodeje je poškozen a toto poškození mohlo být způsobeno při přepravě zásilky, je kupující povinnen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou pracovních dnů ode dne, kdy zásilku převzal, oznámit prodávajícímu, jinak odpovídá za škodu, která prodávajícímu vznikne v důsledku porušení této povinnosti. V takovém případě jsou nároky kupujícího řešeny v reklamačním řízení.
 • Prodávající si vyhrazuje právo dopravce změnit, či použít k dopravě vlastních prostředků.
 • V případě volby způsobu platby dobírkou je třeba připočítat poplatek za tuto službu.

  7. REKLAMAČNÍ ŘÁD

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Obč.Z). Kupující je povinnen provést kontrolu předmětu prodeje při převzetí a pokud to není možné, bez zbytečného odkladu po převzetí zboží.

  Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

 • Je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny.
 • Jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím.
 • Vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti).
 • Je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením.
 • Vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávající (např. živelná událost).

Reklamace posílejte na adresu:

Mgr. Libuše Labutová LIBTEX Tupadly 20, Klatovy 33901 . O zaslání nás informujte e-mailem na adrese info@libtex.cz

Balíček zašlete zpět pouze jako doporučený dopis nebo obyčejný balík. Neposílejte zpět jako DR nebo NP a neposílejte na dobírku! Balíček na dobírku nepřevezmeme.

V případě reklamace zboží Vám uhradíme poštovné do maximální výše 59 Kč.

Na základě podané reklamace bude zákazníkovi vydáno písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Reklamace musí být vyřízena včetně odstranění vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti pracovních dnů od uplatnění reklamace. Výjimku tvoří pouze stav, kdy bude zboží zasláno na odborné posouzení výrobci či jinému odbornému subjektu. V tomto případě je povinnost prodávajícího informovat o svém postupu kupujícího a kupující může s prodloužením reklamační lhůty souhlasit. Pokud se obě strany dohodnou na prodloužení reklamační lhůty, posouvá se zde doba na vyřízení reklamace na dobu dle dohody. Pokud kupující nesouhlasí s prodloužením lhůty, musí prodávající o reklamaci rozhodnout do 30-ti pracovních dnů, i když ještě nemá k dispozici odborné posouzení.

8. JAKOST PŘI PŘEVZETÍ

Prodávající prohlašuje, že zboží předá kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy:

 • Zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
 • Zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.
 • Zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
 • Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době nebo že by sjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

9. ODPOVĚDNOST PROVÁVAJÍCÍHO ZA VADU, KTERÁ JE PODSTATNÝM A NEPODSTATNÝM PORUŠENÍM SMLOUVY

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží
 • na odstranění vady opravou
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny
 • nebo odstoupit od smlouvy v případech, stanoví-li to zákon (Obč.z).

Kupující sdělí prodávajícímu jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

K reklamaci je třeba doložit doklad osvědčující datum a místo převzetí předmětu prodeje, samotný předmět prodeje, a označit reklamovanou vadu předmětu prodeje. Nedoložením dokladu osvědčujícího datum a místo převzetí předmětu prodeje se kupující vystavuje riziku neprokázání včasnosti reklamace a oprávněnosti jeho nároku.

Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil a po vyřízení reklamace též potvrzení o způsobu řešení reklamace, a o době reklamačního řízení; vše ve většině případů elektronickou poštou na adresu sdělenou kupujícím.

Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží vzniklé v době 24 měsíců od převzetí, a to pro vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí (2. jakost).

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který je podnikatelem, především pak nároky kupujícího z vad předmětu prodeje, upravuje ustanovení § 2099 a násl. Obč.Z.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (např. Internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 Obč.Z právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odtoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být odesláno prodávajícímu nejpozději poslední den 14-ti denní lhůty.  Dle § 1837 písm.d) Obč.Z. právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá mimo jiné v případě dodávky zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. kalhotky).

Výrobek odešlete v zákonné lhůtě neprodleně zpět a přiložte vyplněný formulář: Žádost o odstoupení od kupní smlouvy , popř. vyplněný formulář zašlete e-mailem na info@libtex.cz. Vrácené zboží doporučujeme pojistit. Na základě podepsané Žádosti o odstoupení od kupní smlouvy bude spotřebiteli vrácena částka za zboží na jeho účet nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 30 dní od převzetí zboží je povinnen prokázat uzavření smlouvy s prodávajícím. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit vůči spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinnen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být spotřebiteli vrácena, může prodávající započíst také své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně poštou, prostřednictvím e-mailu. V odstoupení spotřebitel uvede mj. číslo, pod kterým byla kupní smlouva v internetovém obchodě evidována, datum nákupu.

Odstoupí-li spotřebitel oprávněně od kupní smlouvy, je prodávající povinnen vrátit mu kupní cenu zboží. Kupní cena bude spotřebiteli poukázána na účet jím uvedený v odstoupení, jinak na účet, ze kterého byla platba přijata. Prodávající spotřebiteli zaplacené finanční částky vrátí nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Prodávající však není povinnen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel předmět prodeje předá, nebo prokáže, že jej prodávajícímu odeslal.

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží prodávajícímu, nebude zboží přijato, případně bude na náklady spotřebitele zasláno zpět.

Veškeré náklady související s vrácením předmětu prodeje prodávajícímu nese spotřebitel. Přijetí zásilky na účet prodávajícího je prodávající oprávněn odmítnout.V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.

Zboží můžete vrátit na adresu:

Mgr. Libuše Labutová LIBTEX Tupadly 20, Klatovy 33901.  Vracené zboží, prosíme, dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu a v původním obalu. Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet  nejpozději do 14 dnů od doručení zboží. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího. 
V obou případech přiložte vyplněný formulář.

Pokud máte zájem o jiné zboží, nevyměňujeme, vytvořte si novou objednávku.

 

Jaké dokumenty přiložit?

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit kopii dokumentu, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku. Nejlepší možností je zaslaní vyplněného formuláře Žádost odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží a nákupního dokladu. Vzo  tohoto formuláře naleznete v našich obchodních podmínkách v sekci 10. Lze ho vytisknout.

11. ŘEŠENÍ SPORŮ

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní řešení sporů : ČOI, odkaz https://adr.coi.cz/cs

Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

12.ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s internetovým obchodem prodávajícího se řídí právním řádem České republiky a to bez ohledu na to odkud byl přístup na Internetový obchod realizován. Případné spory vyplývající ze vztahů mezi prodávajícím a kupujícím v souvislosti s internetovým obchodem budou řešeny věcně příslušnými soudy České republiky v místě sídla prodávajícího. V případě, že z kupní smlouvy - popřípadě ze zákona - vyplývá povinnost jedné smluvní strany oznámit nebo sdělit určitou skutečnost druhé smluvní straně, pak je toto oznámení či sdělení možné provést též telefonicky, faxem nebo elektronicky datovou zprávou. Takové oznámení nebo sdělení se považuje za doručené v okamžiku, kdy dojde do sféry adresáta a adresát má objektivně možnost se s oznámením nebo sdělením seznámit. Poštovní zásilka se za podmínky, že nebyla doručena přímo adresátovi, považuje za doručenou desátým dnem ode dne, kdy byla uložena na poště příslušné pro doručování zásilek prodávajícímu, nebo dnem, kdy bylo její převzetí odmítnuto.

Prodávající zajišťuje archivaci znění kupní smlouvy včetně Obchodních podmínek a to v elektronické podobě po dobu čtyř let ode dne uzavření kupní smlouvy. Na základě písemné žádosti kupujícího poskytne prodávající kupujícímu v rámci uvedené lhůty znění kupní smlouvy včetně Obchodních podmínek. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takového neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2014 a platí do odvolání. Prodávající je oprávněn znění Obchodních podmínek včetně výše nákladů na odeslání jednostranně měnit či doplňovat bez předchozího upozornění. Prodávající informuje kupujícího o změně Obchodních podmínek vždy na adrese http://www.libtex.cz, kde je také aktuální znění uveřejněno, aby se kupující mohl s ním bez obtíží seznámit.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č.101/2000 sb. Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území České republiky. Osobní údaje jsou použity jen pro komunikaci se zákazníkem a vnitřní potřeby firmy a nejsou poskytovány třetí osobě.